VIP KLUB

Pripravili sme VIP KLUB pre nadšencov, ktorí chcú hrať paintball častejšie a lacnejšie.

 

Členovia VIP KLUBU sú výrazne zvýhodnený:

- prenájom výstroje* : 7 € / 3 hodiny + 100 ks streliva

*(výstroj zahŕňa: zbraň, plyn, maska, kombinéza, rukavice, hrudný chánič, 100 ks streliva)

- celoslovensky bezkonkurenčná cena streliva: 2,5 € za 100 kusov (0,025 €/kus)

- prenájom ihriska pre členov VIP KLUBU je ZADARMO.

 

Členom VIP KLUBU sa stáva osoba nad 15 rokov (vrátane) odoslaním vyplneného formulára (paintball.poprad@gmail.com) a zaplatením členského poplatku vo výške 10 €. Členský poplatok platí na jeden rok od jeho zaplatenia.

 

Porovnanie – 3 hodinová hra s 200 ks streliva

ŠTADARD – 10 € výstroj + 3 € 100 ks streliva = 13 € (+ 10 € prenájom ihriska / skupina)

VIP KLUB – 7 € výstroj + 2,5€ 100 ks streliva = 9,5 €