Cenník

Vychutnajte nezabudnuteľnú akčnú zábavu iba za 10 €

 

Prenájom výstroje* : 10 € / 3 hodiny + 100 ks streliva

*(výstroj zahŕňa: zbraň, plyn, maska, kombinéza, rukavice, 100 ks streliva)

Bezkonkurenčná cena streliva: 3 € za 100 kusov (0,03 €/kus)
Prenájom ihriska: 10 € /3 hodiny.

Minimálny počet hráčov 6.
 

Prípadná možnosť dovozu paintballu do akejkoľvek lokality. (0,30 € / Km)